Verslavingen zijn te verdelen in twee hoofdgroepen:

 • Middelverslaving
 • Gedragsverslaving

Middelverslaving is de verslaving aan drugs, alcohol of medicijnen. Er is een extern middel nodig om verdoving of extase op te roepen.

Gedragsverslavingen zijn verslavingen aan bijvoorbeeld games, internet, seks, en social media. Hierbij roept het gedrag de verdoving op. De extase duurt vaak zeer kort waarna er negatieve gevoelens achterblijven.

Beide soorten verslavingen hebben grote impact op je hele leven. Of het nu gaat om je sociale leven, je functioneren, je concentratie, je werk of je gezinsleven.

STOP je verslaving NU! heeft zich in gedragsverslavingen gespecialiseerd

We hebben gemerkt dat een gedragsverslaving een hoge tol vraagt. Een gedragsverslaving:

 • Ontwricht je relatie met je partner, je gezin en je familie
 • Zorgt ervoor dat je slechter presteert op je werk
 • Maakt je financiële problemen steeds groter
 • Creëert een negatief zelfbeeld
 • Zorgt ervoor dat je steeds meer contacten verliest.

Een verslaving begint ongemerkt en de grote risico’s worden vaak niet onderkend. Met als gevolg dat de verslaving een grote impact heeft op lichaam en geest.

STOP je verslaving NU! is gespecialiseerd in:

Deze vier verslavingsvormen zijn relatief nieuw. Zij hebben alle vier grote negatieve invloed op de verslaafde en hun omgeving. Dat uit zich onder andere in wantrouwen, achterdocht, oneerlijkheid, schuldgevoel en/of financiële problemen.

De aanpak van STOP je verslaving NU!

STOP je verslaving NU! werkt volgens een doelgericht en praktisch vierstappenplan. De uitvoering van het plan brengt bewustwording van je eigen gedrag, maakt het je makkelijker om nieuwe keuzes te maken, vergroot je zelfwaardering en doorbreekt je verslaving.

In de loop der jaren heeft STOP je verslaving NU! een grote expertise opgebouwd in de begeleiding van hbo- en wo-opgeleide mensen die worstelen met hun gedragsverslaving. Wij helpen mensen met hun seksverslaving, internetverslaving, gameverslaving of social media verslaving , waarbij het doel is om los te komen van de verslaving.

Loskomen van de verslaving wordt bereikt door:

 • Het samen opstellen van je persoonlijke plan van aanpak
 • Het vergroten van je eigenwaarde
 • Het bewust worden van je eigen mogelijkheden
 • Het optimaal inzetten van je mogelijkheden
 • Het onder ogen zien van je eigen angsten en belemmeringen
 • Het verbeteren en onderhouden van relaties

Jij kunt ook weer de hele wereld aan, zonder dat je gebruik hoeft te maken van surrogaten. Samen werken aan het onder controle krijgen van je verslaving, geeft resultaat! Hierdoor is het mogelijk om op een adequate manier van je verslaving af te komen. Hoe fijn zou het zijn als je zonder je dwangmatige verslavingsgedrag kunt leven? Klik hier om direct vrijblijvend contact met ons op te nemen.