Nederland heeft de meeste internet aansluitingen per hoofd van de bevolking. 

Deze kop stond kortgeleden boven een artikel in de krant. In het bijbehorende artikel bejubelde de schrijver de vooruitstrevendheid van de Nederlandse bevolking. Ieder huishouden heeft minimaal één aansluiting. Veel mensen hebben een internetverbinding op het werk, op de smartphone en thuis. Dit is een zeer positieve ontwikkeling. Alle informatie vanuit de hele wereld is altijd beschikbaar. We hoeven niet meer te leren wat iets is, we hoeven alleen te weten hoe we de noodzakelijke informatie opzoeken.

Toen ik dit las ging ik mee in de jubelstemming van het artikel. Later toen ik even rustig nadacht over dit artikel, bekroop mij een onbehagelijk gevoel.

Want door het gebruik van wifi kan één gebruiker meerdere keren aangesloten zijn op het internet. Namelijk via de computer, via de tablet en via de smartphone. Ieder bericht komt dan dus drie keer binnen. Komt er dan een bericht, dan moet er op alle drie de apparaten gekeken worden of daar wel hetzelfde bericht is binnen gekomen.

Het gebruik van zoekmachines maakt het ook makkelijk om informatie te verzamelen. Door heel specifieke zoekopdrachten op te geven, krijg ik heel specifieke gegevens. Het is allemaal losstaande, gefragmenteerde informatie.

Door de grote hoeveelheid van berichten en de gefragmenteerde informatie is het menselijk brein alleen maar bezig met het opslaan van informatie. Er is geen rust en tijd om de verkregen informatie te verwerken en te kunnen plaatsen in de juiste context. Het menselijk brein heeft deze verwerkingstijd nodig.

Het ontbreken van deze verwerkingstijd geeft een overbelasting in het brein. Dat kan leiden tot diverse fysieke en psychische klachten. Slapeloosheid, hoofdpijn, spierpijn, gejaagdheid, rusteloosheid zijn een aantal veel gehoorde klachten.

Dat neemt niet weg dat internet ook grote voordelen heeft. Maar ook veel nadelen. Ik merk in de begeleiding van mensen dat door de verhoogde snelheid van informatie de balans tussen informatie vergaren en informatie verwerken ontwricht is.

Wil jij leren om bewust om te gaan met internet met de voordelen en nadelen, neem dan contact met ons op.