overonsSTOP je verslaving NU! gebruikt een spoorwissel als symbool voor het maken van keuzes. In ons logo komt de wissel niet voor niets terug.

Het kost inspanning om van richting te veranderen. De wissel moet handmatig omgezet worden. Het maken van nieuwe keuzes is inspannend. Je weet niet waar het nieuwe spoor je naartoe leidt. De enige zekerheid die je hebt is dat het spoor dat je nu volgt niet de juiste is. Het omzetten van de wissel zorgt dat je een nieuw spoor in je leven kunt ingaan.

De stuwende kracht achter STOP je verslaving NU! zijn Koos van der Zwet en Carola van ’t Hof. Zij hebben een unieke behandelmethode ontwikkeld bestaande uit vier stappen. Hun expertise over muziektherapie, Neuro Linquistisch Programmeren (NLP), geweldloos communiceren, systemisch werken en regressietherapie hebben zij hiervoor gecombineerd. Het vierstappenplan is doelgericht en praktisch, waardoor inmiddels velen hun verslaving onder controle hebben gekregen.

Van der Zwet en Van ’t Hof hanteren het motto: Als je altijd doet wat je altijd deed, dan krijg je altijd wat je altijd kreeg. In het kort: wil je wat anders, doe dan wat anders. Ze zijn experts in het resultaatgericht begeleiden van hbo- en wo-opgeleide mensen bij het maken van nieuwe keuzes. Samen met jou wordt gewerkt aan het doorbreken van je oude gedragspatronen.

STOP je verslaving nu! hanteert geen wachtlijst. Neem nu vrijblijvend contact met ons op en het eerste gesprek vindt al binnen 4 dagen plaats.

Carola van ’t Hof heeft ruim dertig jaar ervaring in de gezondheidszorg. Ze heeft gewerkt met mensen met psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. In de loop van de jaren heeft ze honderden mensen geholpen bij het maken van nieuwe keuzes, waardoor hun leven een positieve en constructieve wending heeft gekregen.

Ze is afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht als muziektherapeut. Sinds 1997 is ze geregistreerd als vaktherapeut muziek bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). Ook is ze NLP Master – Practitioner en heeft zich verdiept in Geweldloze Communicatie, Motiverende Gespreksvoering en Systemisch Werken. Wat niet onvermeld mag blijven is dat ze recensent is bij coachboeken.nl.

Haar missie is om mensen te ondersteunen in het maken van nieuwe keuzes, de wissel om te zetten, om zo te komen tot een gelukkig, positief en constructief leven in kracht en balans.

Koos van der Zwet heeft ruime ervaring in het begeleiden van managers, teamleiders en leidinggevenden bij veranderingsprocessen en groepsdynamiek. Omgaan met stress en verslaving is daarbij zijn specialisme geworden.

In 2006 is hij afgestudeerd als regressietherapeut en lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten (NVRT). Hij is NLP Master – Practitioner en heeft zich verdiept in Geweldloze Communicatie en Systemisch Werken. In zijn tijd als financieel manager heeft hij veel bedrijven begeleid bij fusies en reorganisaties. Tevens is hij begeleider van enkele teams bij het amateurvoetbal, waarbij zijn focus ligt op onderlinge communicatie en teambuilding.

Zijn missie is om mensen te begeleiden bij het bewust omgaan met keuzes, het kiezen van het meest optimale spoor en het durven veranderen van spoor.