Als hoogopgeleide heb je geen enkele moeite om te praten over maar heb je moeite om te komen tot voelen en doen.

In het vierstappenplan zal je onder onze deskundige begeleiding stap voor stap bewust worden van je eigen gedrag en welk effect dit gedrag heeft voor jezelf (op korter en langer termijn) en ook op de mensen in jouw omgeving. Je leert andere keuzes te maken waardoor je op een constructieve en positieve manier met situaties in je leven om leert gaan. Hierdoor neemt je gevoel van eigenwaarde toe en wordt het makkelijker worden om niet toe te geven aan je verslaving. Je komt los van je verslaving.

Stap 1.  Intake.

In het intake en advies gesprek bespreken we je hulpvraag. We maken een inventarisatie van je gedrag en de gevolgen van je verslaving voor jezelf, de mensen in jouw omgeving, studie of werk. Samen stellen we doelen op die haalbaar en concreet zijn.

Stap 2. Bewustwording.

Tijdens deze stap begeleiden wij jou bij het behalen van de samen opgestelde doelen. Aan de hand van gesprekken en oefeningen word je je bewust van je verslavingsgedrag. Je leert lastige situaties te herkennen en je ervaart dat je hierin een keuze moment hebt. Je ontdekt je achterliggende behoeftes en leert deze te herkennen en te erkennen door ze te benoemen naar jezelf.

Stap 3. Doorbreek je verslaving en volg een nieuw spoor.

Aan de hand van praktische oefeningen leer je je focus te verleggen van je destructieve  verslavingsgedrag naar nieuw constructief gedrag. Je leert je behoeftes en je emoties ook te uiten naar anderen waardoor je je huidige relaties kan verbeteren of nieuwe relaties aan kan gaan. Je leert om een nieuw spoor te volgen zodat in staat bent om je verslavingsgedrag te doorbreken.

Stap 4. Evaluatie.

Afhankelijk van welk programma je volgt hebben we gemiddeld om de vijf gesprekken een evaluatie. We brengen samen de veranderingen in kaart en bekijken of de gestelde doelen zijn behaald of niet. Indien nodig worden doelen bijgesteld.

Als we gezamenlijk besluiten om jouw proces af te ronden, bepalen we in overleg met jou of er nazorg gesprekken nodig zijn.

 

Inschakelen van derden.

Mocht er een vermoeden zijn van problematiek waarbij de inzet van een psycholoog of psychiater nodig is dan zullen wij je, in overleg met jou, door verwijzen.

Een verslaving heb je niet alleen! Het heeft niet alleen gevolgen voor jou maar ook voor je omgeving. Indien nodig wordt je partner of je gezin/familie betrokken bij jouw proces.